Alkotói pályázat

Egymásra lépni tilos!-PÁLYÁZATI KIÍRÁS meghoszabbítása

2020.09.08

Egymásra lépni tilos!-PÁLYÁZATI KIÍRÁS meghoszabbítása

 A Budapest Esély Nonprofit Kft. az Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányának keretében alkotói pályázatot hirdet, melynek célja megmutatni az új jövőt, ahol felelősen tudunk együtt élni, felelősséget tudunk egymásért vállalni akkor is, ha a korona vírus velünk van.

1. A pályázat kiírója: Budapest Esély Nonprofit Kft.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. célja a fővárosi lakosok egyenlő esélyeinek megteremtése. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű emberek – pl. hajléktalanok, fogyatékossággal élők, cigány származásúak, nők, idősek, bevándorlók stb. – életminőségének javítását.

2. Az „Egymásra lépni tilos!” program

Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a hátrányos helyzetben lévők problémáira a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010-ben indította el Egymásra lépni tilos! című antidiszkriminációs kampányát. A kampány célja, hogy hosszútávon, felhívja a fővárosi lakosság figyelmét arra, hogy nyitott szemmel járjon, tegyen a diszkrimináció ellen, elsődlegesen azzal, hogy ő maga se diszkriminál senkit.

2020-ban az új típusú koronavírus (COVID-19) hatásaira hívjuk fel a figyelmet. A járvánnyal összefüggésbe hozható, hogy még jobban előtérbe kerül az egymásra való odafigyelés, ami természetesen a járvány után sem maradhat el. A 2020-as üzenet arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan fogjuk védeni egymást, és mi az, amit a járványtól meg kellett tanulnunk és átmentünk a járvány utáni életünkbe. Milyen új típusú hátrányokat idézett elő a járvány a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai számára, ezek miben nehezíthették meg a hátrányos helyzetű emberek életét és milyen megoldásokat találhatunk az új típusú problémák feloldására, az egyenlőtlenségek kiegyenlítésére.

3. A pályaművek témái

 Hogyan fog megváltozni szerinted a hely, ahol élsz, a hátrányos helyzetű emberek számára? Hogyan fogunk másokra, magunkra vigyázni? Hogyan tudjuk elképzelni a közeljövőnket a járvánnyal, úgy, hogy közben zajlik tovább az életünk?

És legfőképpen, milyen hatással lesz ez a hátrányos helyzetű emberek, társadalmi csoportok életére, milyen sajátos problémákat és megoldásokat idézhet elő az új helyzet?

 A pályázatra olyan pályaműveket várunk, amelyek megmutatják azt az új jövőt, ahol felelősen tudunk együtt élni, felelősséget tudunk egymásért vállalni.

 4.Pályázati kategóriák

Első kategória – művészeti alkotás

Mentés másként! Hogyan képzeled el azt a világot, ahol védjük egymást?

Pályázni bármilyen művészeti alkotással lehet – pl.: rajz, fotó, kisfilm, írásmű, plakát grafikai terve, egyéb grafiti terv stb.

A „Mentés másként!” témában az alábbi kategóriák szerint díjazzuk a beérkező műveket:

 1. képzőművészeti (rajz, festmény, plakát, stb.),
 2. kisfilm (lehet némafilm, próza, de videoklip, riport is), maximum 2 perc hosszúságú
 3. irodalmi alkotás (vers, próza), maximum 8000 leütés terjedelemben

Második kategória – arcmaszk tervezése

Fogd be a szánk – egy menő maszkkal!

Tervezz arcmaszkot kulturális rendezvényekhez, művészeti eseményekre vagy színházba, moziba és készítsd el a mintadarabot!

 5. Pályamunkák beadásának feltétele

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

Egy pályázó több, de legfeljebb 3 pályamunkával, vagy 1 db, legfeljebb 5, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemből álló sorozattal nevezhet. Ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli.

 Az érvényes pályázat feltétele a pályzati anyag megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati lap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

 6. A pályázat formai kritériumai

 • Képzőművészeti alkotások esetén:
A képeket (vagy – pl. festmény, grafika esetén annak fotóját, másolatát) digitálisan, legalább 500dpi felbontásban, JPG formátumban várjuk, az alábbi e-mailcímre:

ELT2020@pestesely.hu

 • Kisfilmek esetén:

Kisfilmek készülhetnek bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel. A beadott kisfilm hossza maximum 2 perc, formátuma: AVI, kiterjesztésben, 720x576 vagy 1024x768 pixel méret, melyet a következő e-mailcímre és vagy fájlmegosztó (pl.: wetransfer) segítségével várjuk:

ELT2020@pestesely.hu

 • Írásos alkotások esetén:

Word dokumentumot várunk, egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg a 8000 leütést, egy dokumentum egy írásművet vagy egy sorozat darabjait tartalmazhatja.

A külön írások külön fájlba kerüljenek! A műveket az ELT2020@pestesely.hu címre várjuk.

 Valamennyi formában benyújtott pályázathoz érvényes, a jelen kiírás mellékletét képező pályázati adatlap és aláírt adatvédelmi nyilatkozat is szükséges.

 7. A pályázat beadásának módja

A műveket az ELT2020@pestesely.hu címre, vagy postán várjuk.

Amennyiben a pályamű beküldése postai feladással történik, úgy azt lezárt borítékban, CD-n vagy DVD-n kérjük benyújtani, a hordozón szerepeljen a mű szerzője és címe! Szükséges még a pályázati adatlap és az adatvédelmi nyilatkozat is. Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön borítékban és adatlappal ellátva kell beadni! A sorozatként pályázott művek azonos borítékban, egy adathordozón és adatlappal pályázhatnak.

Postázási cím: 1084 Budapest, VIII. kerület, Őr utca 5-7.). Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: "Egymásra lépni tilos! pályázat

A jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat letölthető ennek az oldalnak az alján található linkekről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel pályázóinkkal főként e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot, ezért az e-mailcím hiányos vagy rossz megadása maga után vonhatja annak a lehetőségét, hogy a pályázó nem értesül számára fontos, a pályázatot és a kiállítást érintő információkról!

 8. A pályázat meghosszabbított beérkezési határideje

október 30. 12 óra.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

 9. Kik pályázhatnak?

Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű, a téma iránt elhivatottságot érző személy vagy alkotócsoport; kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül.

A 14 év alatti személyek törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.

 10. Nevezési díj: NINCS

 11. A nyertesek jutalma:

A beérkezett pályaművek közül a zsűri által legjobbaknak ítélt 3 munka részesül jutalomban. Az első helyezett 50.000 Ft-os, a második helyezett 30.000 Ft-os, a harmadik helyezett 20.000 Ft-os pénzjutalomban részesül. A díjak járulék és adóterheit a kiíró vállalja.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. tervei között szerepel a pályaművek kiállítás formájában történő bemutatása a nagyközönség számára és a pályaműveknek a Budapest Esély weboldalain, a közösségi oldalain történő publikálása.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezők számának és a pályamunkák minőségének függvényében több, kisebb értékű vagy kevesebb, nagyobb értékű pénzdíjat osszon.

12. Határidők, fontos dátumok:

Pályázat kiírása: 2020. május 30.

Beadási határidő: 2020. október 30. 12.00 óra

A pályázat eredményének kihirdetése: 2020. november 30.

 13. Értékelés – zsűrizés

A pályamunkákat a Budapest Esély Nonprofit Kft. és szakmai partnerei köréből választott zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest.

14. Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
 • A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegű felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet. A pályaművek kiíró vagy harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

 A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

 További információ: ELT2020@pestesely.hu e-mailcímen kérhető.