Hírek

A Budapest Esély állásajánlata 2021/2 - Munkaerõ-piaci tanácsadó (mentor)

2021.03.06
A Budapest Esély Nonprofit Kft.

közös, VEKOP-8.1.2-16 projektjének megvalósításához

munkaerő-piaci tanácsadó (mentor)

pozícióra 2 fő munkatársat keresünk

Főbb paraméterek:
 • Heti 5 munkanap, napi 8 órás,
 • Várható havi bruttó keresett: 300.000 Ft
 • Határozott idejű munkaszerződéssel 2022.01.31.-ig
 • Munkavégzési hely: V. és VIII. kerület
Elvárások:
 • Végzettség: munkavállalási tanácsadó; szociálpedagógus; szociális munkás; munka- és pályatanácsadó; szociális menedzser; szociológus; szociális szervező; szociálpolitikus; gyógypedagógus; bármilyen szakos tanár (A mindenkor hatályos munkaerő-piaci szolgáltatásokra vonatkozó rendelet szerint.)
 • Szakmai gyakorlat:
 • - minimum 3 év szakmai tapasztalat a következő munkaerő-piaci szolgáltatás valamelyikében: egyéni fejlesztési terv, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, szociális információnyújtás, egyéni munkatanácsadás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás,
 • Elvárt ismeret: aktív munkaerő-piaci eszközök ismerete, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, egyenlő bánásmód követelményeinek ismerete, emberi és állampolgári jogok ismerete, pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek, szociális ismeretek, munkájához kapcsolódó jogszabályok ismerete.
Előnyt jelent:
 • Az elvárásként megjelenő tapasztalatok közül több terület vagy hosszabb időtartam megléte,
 • A munkakörhöz kapcsolódó további végzettség (ek) és szakmai tapasztalat megléte,
 • A mindenkor hatályos munkaerő-piaci szolgáltatásokra vonatkozó rendelet ismerete,
 • Legalább 1 év tapasztalat hátrányos helyzetű (hajléktalan, megváltozott munkaképességű stb.) ügyfelekkel.
Feladatok:
 • Részvétel az egységes szolgáltatásnyújtásra történő felkészítésen,
 • Ügyféltoborzás,
 • A projektbe bevont ügyfelek munkaerő-piaci készségeihez kapcsolódó fejlődési szükségleteinek azonosítása,
 • A projektbe bevont ügyfelek személyre szabott szolgáltatásokhoz irányítása,
 • Munkaerő-piaci szolgáltatással kapcsolatos sztenderdek alapján a következő egyéni szolgáltatások nyújtása: egyéni fejlesztési terv, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, szociális információnyújtás, egyéni munkatanácsadás, munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás
 • A biztosított szolgáltatások dokumentálása,
 • Részvétel az adatszolgáltatásban, beszámolók készítésében,
 • Ügyfelek nyomon követése, utógondozása,
 • Részvétel kapcsolódó események szervezésében,
 • Kapcsolattartás a kijelölt kormányhivatallal, szakmai partnerekkel, szolgáltatókkal,
 • Részvétel a szolgáltatásfejlesztésben.
Az álláspályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Önéletrajz,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Az álláspályázat beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban és a pályázathoz csatolt további iratokban megadott adataimat a ……. (megpályázott pozíció neve) pozícióra pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a kiválasztási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 1 évig kezelje.”
A jelentkezés módja:
A pályázati anyagokat 2021.03.15. a vekop812@pestesely.hu e-mail címre várjuk!
Kérjük, hogy a szakmai önéletrajzban térjen ki arra, hogy hogyan felel meg az elvárások és az előnyök részekben foglaltaknak!

Háttérinformáció a projektről:
A Budapest Esély Nonprofit Kft. konzorciumban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Baptista Integrációs Központtal közösen valósítja meg a VEKOP-8.1.2-16 „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások budapesti álláskeresőknek” c. projektet. A projekt megvalósítási időszaka 2019.01.01-től 2021. 12. 31-ig tart.
Kiemelt célkitűzés fővárosi regisztrált álláskereső/inaktív személynek személyre szabott fejlesztési terv készítése, az abban rögzített célok megvalósítása, illetve lehetőség szerinti elhelyezésük az elsődleges munkaerőpiacon. Továbbá munkaerő-piaci szolgáltatások gyakorlati tapasztalatra épülő fejlesztése, az akcióorientált esetkezelés szemléletének terjesztése; a munkaadók közvetlen elérésére építő, szervezett kapcsolattartási modell módszertanának kidolgozása; helyi szociális-foglalkoztatási ügyfél-irányítási modell kidolgozása.
A célok elérése érdekében a konzorciumi partnerek 14 féle egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak, illetve az érintettek (kormányhivatal, társadalmi szervezetek, munkáltatók stb.) bevonásával széleskörű szakmai együttműködési hálózatot építenek ki és működtetnek.

Kapcsolódó fájlok:

toborzo_mentor_20210303.pdf