Hírek

Az Egymásra lépni tilos! 2022. évi alkotói pályazati kiírása

2022.06.02

Az Egymásra lépni tilos! 2022. évi alkotói pályazati kiírása

A GYERMEKEK JOGAIÉRT


A Budapest Esély Nonprofit Kft. az Egymásra lépni tilos! című esélyegyenlőségi kampányának keretében pályázatot hirdet egyéni alkotók és alkotócsoportok számára gyermekjogi témakörben.

Idén olyan pályaműveket várunk, amelyek felhívják a figyelmet annak fontosságára, hogy minél több gyerek megismerkedjen az őt érintő magyar és nemzetközi gyermekjogokkal és a kapcsolódó kötelességekkel.

Gondolatébresztő, segítség az alkotáshoz az ENSZ 1989. november 20-án elfogadott gyermekjogi egyezménye alapján:

 • A felnőtteknek óvnia kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, bántalmazástól vagy elhanyagolástól.
 • A gyerekeknek joguk van az egészséges élethez. A gazdagabb országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országban élőket, hogy ez megvalósulhasson.
 • A döntéseket a felnőttek hozzák, ugyanakkor a gyerekekkel kapcsolatban olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek első sorban a gyermek jóllétét szolgálják. A legjobb, ha közösen tudják megbeszélni, hogy milyen döntések lehetnek a gyermek számára leghasznosabbak.
 • A gyermekeket is megilleti a szólásszabadság: joguk van véleményük, ötleteik kifejtésére, melyet tiszteletben kell tartani.
 • Minden gyermek egyenlő. A megkülönböztetés tilalma ugyanúgy vonatkozik a gyerekekre, ahogyan a felnőttekre is. Nem lehet valakit csak amiatt másképp kezelni, mert máshogyan néz ki, mást gondol, vagy másképp öltözködik, mint a többiek.
 • A fogyatékossággal élő gyerekeknek is vannak jogaik, és ők is ugyanolyan értékes részét képzik a társadalomnak, mint azok, akik nem fogyatékossággal élnek.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye:

https://unicef.hu/wp-content/uploads/2019/05/gyermekjogi-egyezmeny-gyereknyelven-2019.pdf

Hogyan jelenhetnek meg ezek a jogok a mindennapi életben?

Milyen módon lehet felhívni ezekre a jogokra a figyelmet és milyen kötelezettségek kapcsolódnak hozzájuk?

Mit tehetnek a felnőttek és mit a gyermekek ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartásáért?

A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassák be, hogy milyen esetekben és miért fontos, hogy a gyerekek ismerjék és érvényesíteni tudják a jogaikat.

 Milyen pályaműveket várunk?

I. Képzőművészeti alkotás: (rajz, festmény, plakát stb.). A képeket (vagy – pl. festmény, grafika esetén annak fotóját, másolatát) digitálisan, legalább 500dpi felbontásban, JPG formátumban várjuk. A képeket weboldalra és közösségi oldalra is feltöltjük, kérjük ennek figyelembevételét a formátum kiválasztásánál.

II. Kisfilm: (lehet némafilm, próza, de videoklip, riport is) készülhet bármely, mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel. Hossza maximum 2 perc, formátuma: AVI kiterjesztésben, 720x576 vagy 1024x768 pixel méretben, melyet a megadott e-mailcímre és vagy fájlmegosztó (pl.: wetransfer) segítségével várunk.

III. Irodalmi alkotás: (vers, próza), maximum 8000 leütés terjedelemben. Word dokumentumot várunk, egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg a 8000 leütést, egy dokumentum egy írásművet vagy egy sorozat darabjait tartalmazhatja. A külön írások külön fájlba kerüljenek!

A pályaművek értékelése – zsűrizés és díjazás:

Összesen tizenkét helyezett kerül díjazásra:

 • Minden kategóriában az első három helyezett alkotást díjazzuk, azaz kilenc nyertest hirdetünk.
 • További három, kép formátumban beérkezett alkotás sorsáról a közönség dönt: a beérkezett képeket, amelyek a zsűrizés során nem értek el helyezést, előzetes értékelést követően nyilvánosságra hozzuk az Egymásra Lépni Tilos! Facebook oldalán. A három legtöbb „lájk”-ot kapó pályamű részesül közönségdíjban.

Díjak:

 1. helyezett: 50 000 Ft
 2. helyezett: 30 000 Ft
 3. helyezett: 20 000 Ft

A díjak járulék és adóterheit a Budapest Esély NKft. (kiíró) vállalja.

A pályaművek értékelését a Budapest Esély Nonprofit Kft. és szakmai partnerei köréből választott zsűri bírálja el a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közreműködésével. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nevezők számának és a pályamunkák minőségének függvényében több, kisebb értékű vagy kevesebb, nagyobb értékű pénzdíjat osszon.

Egy pályázó több, de legfeljebb 3 pályamunkával, vagy 1 db, legfeljebb 3, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemből álló sorozattal nevezhet. Ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. tervei között szerepel a pályaművek kiállítás formájában történő bemutatása a nagyközönség számára és a pályaműveknek a Budapest Esély weboldalain, a közösségi oldalain történő publikálása.

Valamennyi formában benyújtott pályázathoz érvényes, a jelen kiírás mellékletét képező pályázati adatlap és aláírt adatvédelmi nyilatkozat is szükséges, melyek letölthetőek az oldal alján található kapcsolódó fájlokból.

Valamennyi pályázatot az ELT2022@pestesely.hu címre várjuk.

Pályamunkák beadásának feltétele:

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.


A pályázat beérkezési határideje:

október 14. 12:00 óra.

Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Kik pályázhatnak?

Érvényesen pályázhat minden alkotókedvű, a téma iránt elhivatottságot érző személy vagy alkotócsoport; kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül.


Nevezési díj: NINCS


Határidők, fontos dátumok:

Pályázat kiírása: 2022. június 01.

Beadási határidő: 2022. október 14. 12.00 óra

Közönségdíjakra jelölt képek meghirdetése: 2022. október 30.

Közönség szavazatok zárása: 2022. november 13.

A pályázat eredményének kihirdetése: 2022. december 05.


Szerzői és felhasználói jogok:

A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

 • A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyvalakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. Mivel ez a projekt nonprofit jellege folytán a kiírónak főszabály szerint nem hoz bevételt, a pályázó a díjazásról lemond.
 • A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegű felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet. A pályaművek kiíró vagy harmadik fél általi, nem nonprofit felhasználásáról a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást köthetnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.
 • A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ az ELT2022@pestesely.hu e-mailcímen kérhető.