Történet

Harc az esélyegyenlőségért – történeti visszapillantás

Amit ma esélyegyenlőségnek, egyenlő bánásmódnak és emberi jogoknak nevezünk, maximum elnevezésükben új fogalmak. Amióta világ a világ, az ember mindig törekedett egy kiegyensúlyozottabb, igazságosabb létre és küzdött az egyenlőségért, saját és mások méltóságáért. Sajnos e mozgalmak mellett mindig is találkozhattunk a másik ember korlátozásával, elnyomásával és lealacsonyításával kapcsolatos törekvésekkel. Így, ha a történelmi eseményeket, korszakokat abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy azok mennyiben biztosították a különböző származású, hátterű, életfelfogású emberek egyenlő érvényesülés, a történelem nem feltétlenül egyenes irányú, felfelé tartó fejlődést ír le. Úgy látszik inkább, hogy az emberi kultúrák folyton újra és újra rajzolják a keskeny határt elfogadás és kirekesztés között. A megkülönböztetés alapja- többek között- olykor a másik ember eltérő vallási hovatartozása, olykor a bőrszíne vagy épp szexuális irányultsága. A harcnak korántsincs vége! Az esélyegyenlőség kérdése így ma is ugyanannyira aktuális, mint volt a nagy forradalmak idején. Most pedig, ahelyett, hogy nyugodtan hátradőlnénk karosszékünkben, inkább nézzük meg, mit tanulhatunk más korok tapasztalataiból és milyen további teendők várnak ránk!