Ókor

Ókori görög sportolók

Az ókori keleti államok társadalmaiban a jogok csak a szabadokat illették meg. A törvényhozás egyik legrégebbi dokumentuma, Hammurapi törvénye a rabszolgákat csupán tárgyként kezelte és még a szabadok is eltérő jogokkal rendelkeztek aszerint, hogy milyen a származásuk, a rangjuk vagy a nemük. A törvény a nőket és gyermekeket teljesen alárendelte a férjeknek, a rabszolgák megöléséért pedig a szabad elkövetőnek csupán pénzbírságot kellett fizetni. Az görög államok közül még az athéni demokráciában is csak a teljes jogú állampolgárok élvezhették a demokratikus jogokat. A szavazók köréből a rabszolgák és bevándorlók (idegenek) mellett szépen kizárták a nőket is. Később a görögöket is leigázó, ám kultúrájukat hallatlan tisztelő rómaiak és a római jog is sokat foglalkozott az egyenlőség kérdésével de az elv itt is csak a szabadokra vonatkozott. Cicero gondolata azonban, miszerint „egyenlő az, ami mindenki számára igazságos” hatással volt az emberi jogok egész további fejlődésére.

A jogi felfogás hézagai ellenére az ókor az élet sok területén elfogadóbb volt a mainál. Érdekes végiggondolni, hogy a

bban az időben nem ritkán egész népeket vetettek rabszolgasorba, de a vallási elképzeléseik, vilgágképük megváltoztatása nem feltétlen tartozott a célok közé, ellentétben például a középkori keresztényekkel. Persze azért az sem jutott volna eszébe senkinek, hogy odavésse Hammurapi oszlopára: „légy befogadó más kultúrákkal szemben”, nagy vonalakban azonban ez mégis ez történt. Ha a homoszexuálisok későbbi hátrányaira gondolunk, az antik időket e területen is jóval megengedőbbnek találjuk. Akkoriban természetes volt a férfiak vagy nők nemi kapcsolata és a test és a köré szerveződő kultuszok is mentesek voltak a lelkiismeretfurdalástól, hiszen ekkor még nem kellett szégyelni Éva és Ádám bűnét és testét. Nekünk még ma is különös látvány lenne, ha az olimpián ruha nélkül sportolnának a versenyzők, ami a görögöknél egyáltalán nem volt felháboritó, mert ők a sportolók izmos testét az istenekéhez való hasonlósága miatt tisztelték.

1.kép Olimpia forrás: http://www.fokusz.info/index.php?cid=1862959364&sid=1338542488